Pittosporum Tobira

Presentación:

Pittosporum Tobira 25/30 m. alto C-14